AlumnEI
Menu

Laatste Nieuws

Nieuw AlumnEI-platform beschikbaar via Meet2Learn.
Sinds begin 2012 beschikt het AlumnEI-platform over een eigen website, te weten: www.alumnei.nl. Na een aantal jaren succesvol het online platform te zijn geweest voor de aangesloten oud-studenten van Europees Instituut de Baak, is begin februari 2019 een speciale AlumnEI-module in de inmiddels gemoderniseerde Meet2Learn-omgeving van Europees Instituut de Baak online gekomen. Betekent dat van nu af aan alle informatie met betrekking tot vorige en toekomstige AlumnEI-workshops te vinden zal zijn in deze Meet2Learn-omgeving.
Meer weten over het AlumnEI-platform? Klik hier …
Aanmelden voor het AlumnEI-platform? Klik hier …
Inloggen op het AlumnEI-platform? Klik hier …..

Inspiratiedag 15 december: thema ACT
De semesters van de opleidingen Coach Practitioner en Master Coach worden sinds jaar en dag afgesloten met een bijzondere Inspiratiedag. Tegen een geringe vergoeding, kunnen leden van het AlumnEI-platform deze dag ook bijwonen. De Inspiratiedag van 15 december aanstaande, staat helemaal in het teken van ACT (Acceptance & Commitment Therapy). ACT is een relatief nieuwe vorm van begeleiding die razendsnel terrein aan het winnen is binnen de hedendaagse hulpverlening en coaching. Doe mee en laat je verrassen door de bezielende presentatie van en interactie met Gijs Jansen (en een van zijn alter-ego’s).
Meer weten over het ACT-programma van 15 dec.? Klik hier …

Afscheid Pierre Linssen als lid van het AlumnEI-team
Op zaterdag 3 november hebben we ‘officieel’ afscheid genomen van Pierre Linssen als lid van het AlumnEI-team. Pierre heeft sinds de ‘early days’ van het AlumnEI-platform, dus van najaar 2009 tot medio 2018, deel uitgemaakt van het AlumnEI-team. Als blijk van waardering is hij door Heleen Hordijk, directeur van het Europees Instituut de Baak, tot ere-lid van het AlumnEI-platform benoemd.

Pierre, dank voor je onuitputtelijke inzet en aandacht voor het AlumnEI-platform en we hopen je uiteraard nog vaak te ontmoeten bij een van de bijeenkomsten op het landgoed!

Team Europees Instituut de Baak en het AlumnEI-team

Naar aanleiding van zijn afscheid, heeft Pierre nog een aardig blog geschreven met als titel: ‘Kies jij voor de blauwe of voor de rode pil’. Lees verder …

Concretiseren van passie en zingeving in coaching
Rudy Vandamme verzorgt de AlumnEI-workshop tijdens onze najaarsbijeenkomst op 17 november. Hij sluit aan bij het specifieke vraagstuk uit ontwikkelingsgericht coachen: zingeving in het leven van de cliënt. Centrale vraag tijdens deze workshop is: hoe kun je cliënten ondersteunen om zingeving vorm te geven in uitdagende contexten. Het is een thema dat in de praktijk van coaching steeds vaker voorkomt.

Want hoe leer je mensen met systemen om te gaan, denk daarbij bijvoorbeeld aan de politiek in organisaties. Hoe ga je om met frustratie? Hoe leer je hen staande te blijven in moeilijke situaties?

Voor veel coaches is het niet zo moeilijk om een diepere dimensie aan te boren. Mensen drukken dit uit met zinnen als ‘daar is het voor mij om te doen; dat is het diepste wat ik wil’. Vervolgens komt de uitdaging om de cliënt te helpen daarnaar te leven in soms weerbarstige contexten. Frustratie met de realiteit hoort erbij en kan in het beste geval omgezet worden in een avontuur om het geheel waarin we leven mee vorm te geven.

In deze workshop gebruikt Rudy Vandamme vanuit het Ontwikkelingsgericht coachen het kader van het Vorkmodel voor het duiden van zingevingsvraagstukken. Hij geeft een korte ‘demonstratie’ met iemand uit de groep en laat de deelnemers vervolgens in subgroepjes nadenken over cases. Samen reflecteren we over principes die helpen bij zingevingsvraagstukken. Het programma start om 13.15 uur, we ronden om 16.30 uur af met een borrel.

Begeleider
Rudy Vandamme is bekend als bedenker van het Ontwikkelingsgericht Coachen. Hij heeft een eigen methodiek ontwikkeld, waar hij het maatschappij kritische perspectief praktisch vertaald met behulp van de NLP methoden. Meer info: www.rudyvandamme.net

Aanmelden
Wil jij de workshop zingeving in het leven van de cliënt niet missen meld je dan nu aan door een mail te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl

Zien we je op 17 november?

Met vriendelijke groet,
namens het AlumnEI-team
Arthur Alferink, Monique van Neutegem en Alie Jansma

AlumnEI-webinar: Hoe coachen we over tien jaar?
Op 11 oktober (van 19.30-20.30 uur) verzorgt Ron van Deth een webinar over de toekomst van coaching. Coaching heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De professionalisering van het vak is echter nog in volle gang. In dit webinar gaat Ron in op hoe coaching zich de komende tien jaar inhoudelijk gaat ontwikkelen. Hij betrekt daarbij tevens ontwikkelingen in andere vormen van begeleiding.

Gaan coaches zich steeds meer richten op psychische problemen? Gaat de roep om evidence-based werken ook bij coaching steeds luider klinken? Zal de dominante cognitieve-gedragsbenadering uit therapieland ook de coaching gaan beheersen? Werken ook coaches dan alleen nog met strikte richtlijnen en protocollen? Volgens Ron is een andere route niet alleen wenselijk, maar ook te verwachten. Coaching zal de fouten zoals die in de hulpverlening zijn gemaakt vermijden en zich ontwikkelen tot een brede, gepersonaliseerde vorm van begeleiding. Daarmee lonkt een hoopvol perspectief voor iedereen die op dit terrein werkzaam is. 

Om het webinar te kunnen volgen heb je een pc, laptop of tablet met geluid en internetverbinding nodig. We werken met Zoom als platform en je ontvangt van tevoren een mail met inloggegevens. Je neemt deel zonder camera en microfoon, alleen de spreker is in beeld. Interactie vindt plaats via de chat.

Aanmelden
Ben jij benieuwd hoe we over tien jaar coachen? Meld je dan uiterlijk 1 oktober aan door een mail te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl.

Met vriendelijke groet,
h
et AlumnEI-team

In memoriam: Annek Tol
We ontvingen onlangs het verdrietige bericht dat oud-studente Annek Tol zeer plotseling is overleden.

Annek rondde haar opleiding Coaching & Counseling succesvol af en studeerde in 2011 af als coach/counselor. Ze was sinds 2010 lid van het AlumnEI-platform en een trouw bezoeker van de AlumnEI-bijeenkomsten. Annek had zich als betrokken coach/counselor en trainer gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. In 2014 verscheen haar inspirerende boek Hoogsensitiviteit professioneel gezien.

We wensen haar kinderen, familie en vrienden veel sterkte toe.

Team Europees Instituut de Baak en het AlumnEI-team

Voor & Door dag: 29 september 2018
Het programma van de Voor & Door dag op 29 september bestaat uit maar liefst 8, heel verschillende workshops. Deze workshops worden door enthousiaste AlumnEI-leden zelf verzorgd.

Het programma is ingedeeld in drie workshoprondes. Klik hier voor meer informatie over de verschillende workshops.

We starten 29 september al om 10.30 uur, pauzeren na de eerste workshop-ronde voor een lekkere en gezellige lunch en sluiten rond 17.00 uur af met een drankje.

Wil je deze dag niet missen? Meld je dan uiterlijk 18 september aan door een mail te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl. Let op: je kunt je niet vooraf inschrijven voor een of meerdere specifieke workshops.

Op de dag zelf, kun je bij aankomst een workshop naar keuze uitkiezen (vol=vol). Een overzicht van de indeling van de workshops per ronde is een week van tevoren bekend.

Tot 29 september, wij kijken ernaar uit!

Met vriendelijke groet, namens het AlumnEI-team
Marianne Hulleman en Martine Stedehouder

..... Meld je uiterlijk 18 september aan voor de AlumnEI Voor & Door dag van zaterdag 29 september aanstaande. Je hebt de keuze uit 8 verschillende workshops !!! .....

Gratis e-book van Hilde Backus voor AlumnEI-leden.
Alle AlumnEI-leden (zowel met een aspirant als betaald lidmaatschap) kunnen, als follow-up van de Inspiratiedag van zaterdag 23 juni jl. met als thema “Coachen in de Natuur”, profiteren van het volgende zomerse aanbod. Tot medio september kun je gratis in het bezit komen van het door Hilde Backus geschreven e-book “Door de bomen het bos weer zien”. 
Nieuwsgierig geworden, meer weten over dit gave vakantiecadeautje? Klik dan eerst hier en vul het wachtwoord in uit de e-mail die je onlangs van het Europees Instituut over deze actie hebt ontvangen. De rest wijst zich vervolgens vanzelf.

Geslaagde Inspiratiedag met als thema: Coachen in de Natuur!
Zaterdag 23 juni 2018. De kalender-zomer is net begonnen en de dagen zijn momenteel op z’n langst. Maar eigenlijk heeft deze zomer zich dit jaar al bijna
2 maanden onafgebroken van zijn beste kant laten zien met temperaturen die regelmatig boven de 25 graden Celsius liggen. Landgoed de Horst ligt er, ondanks de relatieve droogte van de afgelopen maanden, fantastisch en uitnodigend bij. Een ideale locatie voor een dagje “Coachen in de Natuur”. Onder de bezielende leiding van Hilde Backus van Het Coach Bureau is ‘s ochtends met name aandacht besteed aan het theoretisch kader en een stukje wetenschappelijke onderbouwing. De middag bood volop gelegenheid om in de rol van coach, coachee of observator, de praktijk van wandelcoaching in de natuur aan den lijve te ervaren en te beleven. Voor een blog over deze geslaagde Inspiratiedag, klik hier … En voor een speciale pagina over deze Inspiratiedag met achtergrondinformatie, foto’s, handige artikelen, praktische oefeningen en sprankelende interviews, kun je hier terecht …

Laat aan je oud-medestudenten eens zien wat jij zoal doet! 
Zaterdag 29 september a.s. heb je die gelegenheid: dan organiseren we voor de 3e keer een Voor-en-Door-middag voor AlumnEI-leden op Landgoed de Horst in Driebergen. Dit keer nodigen we je uit om ons te laten kennismaken met jouw (dagelijkse) werk.
We denken daarbij aan de vorm van een mini-workshop van 1 à 1,5 uur of een korter durende vorm van kennismaking (“proeverijtje”) die jij in overleg met ons geschikt acht. Denk bijvoorbeeld aan een methode waar jij mee werkt (en waar je resultaat mee boekt); of een hulpmiddel dat jij gebruikt (en wat je heel bruikbaar vindt); of de vorm van coaching waar jij voor jouw doelgroep op bent uitgekomen (en waar je doelgroep enthousiast over is). Om maar een paar dingen ter inspiratie te noemen.

Wil je een bijdrage leveren aan deze dag? 
Meld dat dan aan ons vóór 11 juni a.s. door een e-mail te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl. Vermeld in deze mail een korte omschrijving van je bijdrage en geef daarin ook aan hoeveel tijd je nodig denkt te hebben (max. 1,5 uur). Dan nemen wij contact met je op om een en ander verder af te stemmen.

Wij kijken uit naar je reactie en vinden het enorm leuk om samen met jou deze Voor-en-Door-middag vorm te geven!

Met vriendelijke groet,
namens het AlumnEI-team
Marianne Hulleman en Martine Stedehouder

Laat aan je oud-medestudenten eens zien wat jij zoal doet! 
Zaterdag 29 september a.s. heb je die gelegenheid: dan organiseren we voor de 3e keer een Voor-en-Door-middag voor AlumnEI-leden op Landgoed de Horst in Driebergen. Dit keer nodigen we je uit om ons te laten kennismaken met jouw (dagelijkse) werk.
We denken daarbij aan de vorm van een mini-workshop van 1 à 1,5 uur of een korter durende vorm van kennismaking (“proeverijtje”) die jij in overleg met ons geschikt acht. Denk bijvoorbeeld aan een methode waar jij mee werkt (en waar je resultaat mee boekt); of een hulpmiddel dat jij gebruikt (en wat je heel bruikbaar vindt); of de vorm van coaching waar jij voor jouw doelgroep op bent uitgekomen (en waar je doelgroep enthousiast over is). Om maar een paar dingen ter inspiratie te noemen.

Wil je een bijdrage leveren aan deze dag? 
Meld dat dan aan ons vóór 11 juni a.s. door een e-mail te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl. Vermeld in deze mail een korte omschrijving van je bijdrage en geef daarin ook aan hoeveel tijd je nodig denkt te hebben (max. 1,5 uur). Dan nemen wij contact met je op om een en ander verder af te stemmen.

Wij kijken uit naar je reactie en vinden het enorm leuk om samen met jou deze Voor-en-Door-middag vorm te geven!

Met vriendelijke groet,
namens het AlumnEI-team
Marianne Hulleman en Martine Stedehouder

15 en 17 mei 2018: Handig webinar met als thema “hoe kom ik aan particuliere klanten”.
Deze week heeft het AlumnEI-platform een waardevol en handig webinar over het onderwerp “hoe kom ik aan mijn eerste particuliere klanten” gegeven. Ruim 25 belangstellenden hadden zich voor een van beide webinars aangemeld. In 75 minuten tijd hebben de deelnemers kennisgemaakt met de stappen die ieder van ons kan ondernemen om op korte termijn via “outlets, ambassadeurs, munitie, first contact en scoren” daadwerkelijk aan particuliere klanten te komen. Voor een opname van dit webinar, voor de sheets en voor wat extra informatie, klik hier …

15 en 17 mei a.s.: Webinar, hoe kom ik aan mijn eerste particuliere klanten.
Graag willen we je even attenderen op een interessant en belangrijk AlumnEI-webinar dat we op 15 en 17 mei a.s. van 20.30 – 21.30 uur organiseren. Het thema van dit webinar is: “Hoe kom ik aan mijn eerste particuliere klanten!”

Concrete stappen en handige tips
Tijdens dit webinar worden een aantal concrete stappen en handige tips besproken die je stap voor stap op weg zullen helpen om binnen enkele weken tot enkele maanden aan je eerste particuliere klanten te komen.

Meedoen aan dit webinar?
Meld je uiterlijk vrijdag 11 mei aan voor dit webinar door een e-mail te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl. Geef dan tevens aan voor welke datum van het webinar (15 of 17 mei) jij je aanmeldt. Mocht je hele specifieke vragen hebben, die je tijdens dit webinar graag behandeld wilt zien, vermeld die vra(a)g(en) dan ook in je e-mail aan ons.

Overige
Om dit door Pierre Linssen verzorgde webinar te kunnen volgen, heb je een PC, laptop, tablet of smartphone, met geluid en internet-verbinding nodig. We werken met Zoom als platform en je ontvangt 1 dag van tevoren nog een e-mail met jouw inloggegevens.

3 april 2018: In Memoriam: Marijke Hoiting

ik kijk omhoog
en zie de verte
hoor dat ik mij roep

jij aarzelt nauw’lijks
het is goed
jouw laatste groet
een instinctief besluit

en zo slaat zij
voorgoed
haar allerlaatste
vleugels uit

lieve Marijke,
rust zacht …

Op dinsdag 3 april jl. ontvingen we het verdrietige bericht dat onze oud-studente Marijke Hoiting, na een moedig gedragen ziekte, is overleden. Marijke heeft de afgelopen jaren een essentiële en waardevolle bijdrage geleverd aan zowel de Europees Instituut Studentenraad als aan het AlumnEI-platform. Marijke was een mooi mens met een krachtige en innemende persoonlijkheid. We wensen haar partner Gerrit, haar dochter, familie, collega’s, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

— Directie en medewerkers Europees Instituut de Baak
— AlumnEI-team

10 maart 2018: Workshop coachen vanuit groeps-dynamisch perspectief.
Zaterdagmiddag zijn we met bijna vijftig AlumnEI-leden op de grote zolder van het Landhuis op landgoed De Horst in Driebergen, intensief aan de slag gegaan met het thema: Coachen vanuit groeps-dynamisch perspectief. Onder de bezielende en bevlogen leiding van EI-docent en -trainer Wim Goossens, is het IPG-model aan de hand van een aantal praktische oefeningen toegepast op een 12-tal cases die de deelnemers aan deze AlumnEI-workshop uit eigen recente praktijkervaring zelf hebben ingebracht en besproken. Op verschillende momenten tijdens deze middag heeft Wim ons ook met de nodige improvisaties weten te verrassen. Ook de last minute afgesproken openingsscène met Brigitta en Koen was daar een mooi bewijs van. Lees verder …

Laatste info over AlumnEI-workshop van 10 maart a.s.
Zaterdag 10 maart geven we de AlumnEI voorjaarsworkshop “coachen vanuit groeps-dynamisch perspectief”, verzorgd en begeleid door Wim Goossens. We willen alle deelnemers aan deze workshop, graag nog even nadrukkelijk attenderen op de volgende puntjes:
— Ontvangst en inloop is in het Landhuis vanaf 12.45 uur. Maar je mag gerust ook wat eerder komen hoor!
— Graag bij ontvangst even expliciet aangeven of je zelf een eigen case wilt inbrengen (zie tevens deze uitnodiging).
— We starten om 13.00 uur met deze boeiende workshop die wordt gegeven op de zolder van het Landhuis.
— En mocht je last minute toch nog eventuele vragen hebben,
laat het ons even weten via info@alumnei.nl.

Stuur jij ons ook jouw boekrecensie?
We hebben inmiddels een aantal boekbesprekingen online staan van doorgaans coaching en counseling gerelateerde boeken die recent of iets minder recent door onze AlumnEI-leden zijn gelezen. Het betreft stuk voor stuk boekwerken waarvan de lezer vond dat het betreffende boek zeker de moeite waard is om ook eens onder de aandacht van andere AlumnEI-leden te brengen. Naar de boekenrecensie-pagina? Klik dan hier … Mocht jij onlangs een boek gelezen hebben dat je hier wilt aanbevelen aan collega AlumnEI-leden? Schroom dan niet en verras ons met jouw boekrecensie die je kunt sturen naar info@alumnei.nl.

Speciaal voor AlumnEI-leden: Een collectie interessante webinars.
Sinds enkele jaren organiseert het AlumnEI-platform met enige regelmaat webinars die over een specifiek onderwerp gaan. Van die webinars worden ook opnames gemaakt die je vervolgens op onze speciale webinar-pagina kunt bekijken en beluisteren. En dat uiteraard op een tijdstip dat jou het beste uitkomt. Onze webinar-collectie bestaat momenteel uit webinars over de volgende thema’s:
• 2018-01-17: Verbinden en verdiepen via e-coaching.
• 2017-11-21: Het maken van een goede Elevator-Pitch.
• 2017-10-03: Handige templates voor je acquisitie.
• 2017-05-11: De kracht van cases.
• 2017-01-18: E-coaching, de kracht van woorden.
Wil je een opname van een van deze webinars afspelen? Klik dan hier …

AlumnEI-workshop 10 maart: Coachen vanuit groeps-dynamisch perspectief.
Tijdens deze AlumnEI-bijeenkomst gaan we aan de slag met een handig coachmodel dat is ontworpen door een van de kerndocenten van het Europees Instituut, Wim Goossens. Hij zal ons tijdens deze AlumnEI-middag meenemen in het model Integrale Procesbegeleiding van Groepen, het IPG model. Naast informatie en voorbereiding vooraf, zal deze bijeenkomst met name een heel praktisch karakter krijgen, waarin het werken met het IPG model centraal zal staan. Daarbij maken we kennis met de kerncomponenten van het IPG model en vertalen we deze elementen naar observatie, strategiebepaling en interveniëren.

Dit boeiende onderwerp heeft overigens niet alleen een duidelijke meerwaarde voor groeps coachingstrajecten maar ook voor tal van individuele coachingstrajecten (waarbij groepsdynamiek op de voor- en/of achtergrond een rol kan spelen). Als je meer wilt weten over deze AlumnEI-workshop en over de voorbereiding die we van je verwachten, lees dan hier verder …

Aanmelden
Wil je deelnemen aan deze boeiende AlumnEI-workshop? Meld je dan uiterlijk 28 februari a.s. aan door een email te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl.

Met vriendelijke groet, mede namens Wim Goossens,
het AlumnEI-team: Arthur, Marianne, Martine, Monique, Pierre en Ria

23 januari 2018: Geslaagd webinar over e-coaching.
Vanavond heeft Marjanne Peters een geslaagd webinar verzorgd over het thema e-coaching. We hebben onder andere gekeken naar verschillen tussen Face2Face-coaching, Video-coaching, Tele-coaching, Chat-coaching en Mail-coaching. Tevens is duidelijk geworden dat het online communiceren zowel coach als coachee kwetsbaarder maakt voor het effect van selectieve perceptie en voor self fulfilling prophecy. Een paar praktische oefeningen zijn ook aan bod gekomen. En tenslotte hebben we nog een aantal praktische tips gekregen voor:
— het online verbinden met een coachee;
— online coaching en verdieping;
— de structuur van geschreven berichten.
Voor de sheets en een opname van dit boeiende webinar, kun je hier terecht …

Noteer de volgende events alvast in je agenda.

DatumActiviteit
6 apr. 2018Start opleiding Teamcoaching
7 apr. 2018Start Masterclass E-coaching, basismodule
20 apr. 2018Start opleiding Coachen bij werkstress en burn-out
8 sep. 2018Start Masterclass E-coaching, basismodule
29 sep. 2018Workshop: Eigen Coachpraktijk starten

Boeiend webinar over E-coaching: meld je aan!
In dit webinar, dat op 23 jan. van 19.45 – 21.00 uur verzorgd wordt door Marjanne Peters, ga je ervaren hoe je een relatie bouwt en kunt verbinden terwijl je op afstand samenwerkt in de coaching. Je krijgt vooraf een oefencasus met de vraag wat je eerstvolgende stap met deze cliënt zou zijn. In het webinar gebruiken we deze oefencasus om te ontdekken welke verdiepingsmogelijkheden je hebt binnen online coaching. Dus, wat werkt hetzelfde als bij face-to-face coaching, wat werkt anders en waarom werkt het zo. Na dit webinar heb je voor altijd de “leesbril” van de online coach binnen handbereik en heb je kennisgemaakt met enkele manieren waarop je via online geschreven begeleiding verdieping kunt brengen in de coaching. Wil je meer weten over de meerwaarde van online begeleiden? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan door een mail te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl.

10 januari 2018: Durf jij in de spiegel te kijken?
Heb jij dat nou ook? Herken je dat? Elke keer als je een specifiek video-fragment via youtube wilt afspelen, word je eerst “getracteerd” op een irritante portie reclame. Vaak een enkel spotje, soms meerdere achter elkaar. Meestal kun je na een paar tellen al op “skip ad” klikken en af en toe moet je eerst een complete reclame-spot “uitzitten”, alvorens het filmpje van je eigen keuze te kunnen bekijken.

Meestal baal ik ervan, maar … toch neem ik zo’n advertentie voor lief omdat ik nou eenmaal graag de content die na dat spotje komt, wil zien. Maar heel soms gebeurt er iets bijzonders: Dan land je opeens in een reclamespot die meer de moeite waard is om te bekijken dan het video-fragment waar je initieel voor hebt gekozen. Vandaag was voor mij zo’n uitzonderlijk moment. Ik wil dat moment graag met je delen. Kijk en luister verder …

1 januari 2018: Een betrokken 2018 gewenst!
Het afgelopen jaar is voorbijgevlogen: Boeiende workshops, interessante webinars en mooie inspiratiedagen. We hopen deze lijn in het zojuist begonnen jaar 2018 door te trekken. Maar eerst is vandaag het moment bij uitstek om al onze AlumnEI-leden en bezoekers van deze website een gezond, gelukkig maar bovenal een betrokken 2018 toe te wensen. Nieuwsgierig naar de volledige AlumnEI nieuwjaarswens, klik op de foto hiernaast of kijk en lees hier verder …

Arthur, Marianne, Martine, Monique, Pierre en Ria
AlumnEI-team, Europees Instituut de Baak

COMPANY NAME
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio. Diam lorem auctor sit, a a? Lundium placerat mus massa nunc habitasse.
  • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
  • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
  • Montes vutario lacus quis preambul denlac
  • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
  • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
  • Dualo fitemus lacus quis preambul patturtul
CONTACT US
Thank You. We will contact you as soon as possible.